Profile

Zobacz co możemy Ci zaoferować?

W najbliższym roku otwieramy : jedną klasę pierwszą trzyletniego liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum) i jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej).


Profil językowo - prawny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, język niemiecki /hiszpański / WOS.
Przedmioty uzupełniające:  podstawy prawa, przyroda*.

Profil matematyczno - politechniczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka, geografia/chemia.
Przedmioty uzupełniające: geometria analityczna/elementy logiki, historia i społeczeństwo*.

Profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia, matematyka/fizyka. 
Przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii, historia 
i społeczeństwo*.

* przedmiot uzupełniający dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum).

Proponujemy naukę słownictwa specjalistycznego z języków obcych na przedmiotach rozszerzonych.